Armin Van Buuren Vs Vini Vici Feat Hilight Tribe – Great Spirit Mp3 Download & Lyrics

Armin Van Buuren Vs Vini Vici Feat Hilight Tribe – Great Spirit Mp3 Download & Lyrics

Play: Armin Van Buuren Vs Vini Vici Feat Hilight Tribe – Great Spirit Audio/Mp3

Watch: Armin Van Buuren Vs Vini Vici Feat Hilight Tribe – Great Spirit Video

Download Audio/Mp3 Here

Armin Van Buuren Vs Vini Vici Feat Hilight Tribe – Great Spirit Lyrics;

0:00
Aaa Haa-aAAaa aa aa aaa Heee Heee HeeeeAH! Ooo Hoooa hoooa heeaaa hoooooooooooooya
Aaa Haa-aAAaa aa aa aaa Heee Heee HeeeeAH! Heee Hoooa hooooooooooooooooooooooooya
Ooooo Hooooaaa Heeeea Heeeea Heeee Heeea HeeeeeYA! Woooo Hooaaaa HeeeHEEEEeeeaa Heee Heeeaaaa HeeeeeYA!
Woooo Hooaaa Heeea HeAaaa Eeee Heeeaaa HeeeAH! Woooo Heeaa Heeaa Heeaaa HEEEAAA HEAAAA HEEEEEEYA!

See also  BROTHERS - YALLAH! Mp3/Mp4 Download & Lyrics

2:12
Wakan Tanka, Hunkaschila
Wohitika Oyate
Nagi Tanka, Tunkasila
Akicita, Oyate
Wiyan Wakan, Hanhepi-Wi
Nakacijin, Oyate
Heyyy… ayy… hee… ooh!
Wakan Tanka, Hunkaschila
Wohitika, Oyate
Niyaha, Le Mita Cola
Kiksuyapi, Oyate
Wicoti, Mitawa Wichasha
Wakan Mitakuye, Oyasin
Oyate!
….
EEE HEEE HEEE HEEA HEEE HEEEA HEEA HOOO!

Wakatakaana Honkashilaana Wohetikaana Hooyate!
Nagetakaane Tonkashilaade Hakesitaade Hooyate!
Wiyawakaana Nehipiwiiia Nakasegiina Hooyate!
EEE HEEE HEEE HEEA HEEE HEEEA HEEA HOOO!

Wakatakaana Honkashilaana Wohetikaana Hooyate!
Miiahaale Mitekolaade Kisuyapiile Hooyatewiko Timitawawechoshaawokaa Nometakoyasiinehooyate!
EEE HEEE HEEE HEEA HE-E-E HEEEA HEEA HOOO!
Wakatakaana Wakatakaana Wakatakaana Wakatakaana
Miyawakaana Wiyawakaana Wiyawakaana Wiyawakaana
Hooyate ta Mooyate ta Mooyate ta Mooyate

3:49
(Wolololololololololololololololololololololololololol)

4:07
Aaa Haa-aAAaa aa aa aaa Heee Heee HeeeeAH! Heee Hoooa hooooooooooooooooooooooooya
Aaa Haa-aAAaa aa aa aaa Heee Heee HeeeeAH! Heee Hoooa hooooooooooooooooooooooooya
Ooooo Hooooaaa Heeeea Heeeea Heeee Heeea HeeeeeYA! Woooo Hooaaaa HeeeHEEEEeeeaa Heee Heeeaaaa HeeeeeYA!
Woooo Hooaaa Heeea HeAaaa Eeee Heeeaaa HeeeAH! Woooo Heeaa Heeaa Heeaaa HEEEAAA HEAAAA HEEEEEEYA!

See also  Bruno Mars - Finesse (Remix) (feat. Cardi B) Mp3/Mp4 Download & Lyrics

5:53
Wakatakaana Wakatakaana Wakatakaana Wakatakaana Wakatakaana
Wakatakaana Wakatakaana Wakatakaana Wakatakaana Wakatakaana
EEE HEEE HEEE HEEA HEEE HEEEA HEEA HOOO!

Wakatakaana Honkashilaana Wohetikaana Hooyate!
Miiahaale Mitekolaade Kisuyapiile Hooyatewiko Timitawawechoshaawokaa Nometakoyasiinehooyate!
EEE HEEE HEEE HEEA HE-E-E HEEEA HEEA HOOO!

Wakatakaana Honkashilaana Wohetikaana Hooyate!
Miiahaale Mitekolaade Kisuyapiile Hooyate ta Mooyate ta Mooyate ta Mooyate ta Mooyate!
(Wolololololololololololololololololololololololololol).

Armin Van Buuren Vs Vini Vici Feat Hilight Tribe – Great Spirit Mp3 Download & Lyrics: Download and listen to more songs below..

See also  WORTH NOTHING · TWISTED